รมว.คลัง แนะ 4 ข้อ ที่โคราชจะกลายเป็นเมืองหลวงภาคอีสาน ในงานสานพลังโคราช ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เดินหน้าสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รมว.คลัง แนะ 4 ข้อ ที่โคราชจะกลายเป็นเมืองหลวงภาคอีสาน ในงานสานพลังโคราช ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เดินหน้าสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน

remove_red_eye-
วันที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อความพร้อมและศักยภาพโคราชสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน ในงานสานพลังโคราช ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เดินหน้าสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อระดมแนวความคิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดสู่โคราชมหานคร

ทั้งนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ถึงความพร้อมและศักยภาพโคราชสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน ว่าจังหวัดนครราชสีมา สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้ง 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวที่ทุกภาคส่วน ทุกคน เข้าใจร่วมกัน สิ่งที่ 2 คือ แยกแยะความสำคัญของแต่ละเนื้อหาว่า สิ่งไหนสำคัญก่อน สิ่งไหนสำคัญหลัง และต้องมีการวางแผน ในระยะ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบใหญ่อยู่แล้ว สิ่งที่3 ที่ต้องทำคือ ต้องมีโฟกัส ต้องดึงจุดเด่นของจังหวัดออกมา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีจุดเด่นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติและอารยธรรม ที่ไม่แพ้ใครในประเทศ 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นจุดเด่นที่สำคัญ การที่จะก้าวเป็นมหานครโคราชได้นั้น ความเจริญจำเป็นจะต้องกระจายไปทุกพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัด และมีตัวเมืองเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมีพร้อมแล้วแต่เราจะใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร เรื่องนี้ผู้บริหารจังหวัดต้องทำการบ้าน ถ้าทำได้จะทำให้เกิดความคึกคักในจังหวัด

ภาคการขนส่งมวลชนจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหารถติด หากจะก้าวไปเป็นมหานครภาคอีสาน ซึ่งมหานครทุกแห่งในโลกล้วนแต่มีขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดก็มีแล้ว แต่อาจจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆด้วย และสิ่งที่ 4 ที่จังหวัดนครราชสีมาจะต้องมี คือ ศูนย์ประชุมที่ครบวงจร เพื่อดึงดูดให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความสนใจที่จะเลือกมาจัดการประชุมใหญ่ๆที่จังหวัดนครราชสีมา นอกเหนือจากธรรมชาติ และอารยธรรมแล้ว จุดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีอีกได้แก่ การศึกษาและการแพทย์ สาธารณสุขที่ไม่แพ้ใคร อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะทำให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งภาคอีสาน นายอาคม กล่าว
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง