MEA เผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินปี 64 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ พลิกโฉมเมืองมหานคร
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA เผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินปี 64 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ พลิกโฉมเมืองมหานคร

remove_red_eye-
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล จึงเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทั้งยังสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมช่วยปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จเป็นระยะทางรวม 48.6 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนพระรามที่ 4 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์และสว่างอารมณ์ ถนนพิษณุโลก และถนนนครสวรรค์ 

ทั้งนี้ แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ได้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาพื้นที่โครงการโดยเริ่มจากเส้นทางที่มีความจำเป็น ได้แก่ เส้นทางตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ แนวถนนสายหลัก รวมถึงย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าหนาแน่น และมีการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน มีโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ระยะทางรวม 187.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

1. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะทางรวม 167 กิโลเมตร ได้แก่ นนทรี ถนนพระรามที่ 3 รัชดาภิเษก-พระรามที่ 9 รัชดาภิเษก-อโศก ถนนพระรามที่ 4 ถนนวิทยุ ถนนหลังสวน และสารสิน พื้นที่เมืองชั้นใน (ถนนสาทร ถนนเจริญราษฎร์ ถนนชิดลม ถนนเพชรบุรี ถนนดินแดง) ถนนอังรีดูนังต์ ถนนประชาราษฎ์สาย 2 รวมถึงโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว สายสีเหลือง สายสีชมพู สายสีม่วง (ถนนรัตนาธิเบศร์) สายสีส้มตะวันออก และโครงการร่วมกรุงเทพมหานคร (ถนนอรุณอัมรินทร์-ถนนบรมราชชนนี-ถนนพรานนก) 

2. โครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร ได้แก่ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก (ถนนรามคำแหง) สัญญา 1 และ 2 สายสีส้มตะวันตก สายสีม่วงใต้ และโครงการร่วมกรุงเทพมหานคร (ถนนทหาร-ถนนประชาราษฎร์สาย 1) ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างภายในปี 2565

สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนั้น MEA ได้ดำเนินโครงการครั้งแรกบนถนนสีลมตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งนับว่าเป็นถนนสายแรกของประเทศไทย และได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมระยะทาง 236.1 กิโลเมตร นอกจากนี้  MEA ยังดำเนินโครงการการพัฒนาระบบไฟฟ้าไปสู่การเป็น มหานครอัจฉริยะ Smart Metro Grid โดย MEA โดยได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการ เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CHULA Smart City) ในพื้นที่บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง “สยามสแควร์” ซึ่งถือเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แลนด์มาร์คสำคัญที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษาของประเทศ

นอกจากนี้ MEA ยังดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินขนาดใหญ่ Outgoing บนเส้นทางตั้งแต่ ถนนชิดลมถึง ถนนสารสิน (ตลอดแนวถนน) และถนนเพลินจิต (จากสี่แยกชิดลม ถึงสี่แยกเพลินจิต) โดยมีลักษณะเป็นอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตร อยู่ลึกประมาณ 40 เมตร มีความยาวของอุโมงค์โดยประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งถือเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับเมืองมหานคร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

MEA พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร ทั้งภารกิจการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Metro Grid) รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ MEA มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าในรูปแบบวิถีชีวิตเมืองมหานคร มุ่งสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

#สายใต้ดิน #โครงการสายใต้ดิน #สายไฟฟ้าใต้ดิน
#MEASmartProject #MEASmartEnergy
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง