MEA ตอบรับ มติ ครม. ขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA ตอบรับ มติ ครม. ขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

remove_red_eye-
วันนี้ (22 กันยายน 2564) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า MEA มีความพร้อมดำเนินการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดย MEA จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ MEA จะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของMEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

#มติครม
#ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#COVID19
#MEASMARTSERVICE
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง