MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม. และแจ้งอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU ในวันที่ 24 ก.ย. 64
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม. และแจ้งอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU ในวันที่ 24 ก.ย. 64

remove_red_eye-
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 โดยได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน2564 หรือวันมหิดล เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั้น 

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงประกาศปิดทำการทุกแห่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 - 26 กันยายน 2564 โดยจะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 07.30–15.00 น. (ยกเว้น ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Government Center ที่ปิดทำการตามนโยบายป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19)

ทั้งนี้ MEA จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าประเภท Time of Use (TOU) โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak ตามมติ ครม.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://www.mea.or.th/profile/110/268

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางชำระใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และCentral Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard เช่น MEA Smart Life Application 

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ได้ที่https://www.mea.or.th/eservice/ ได้แก่ 
- Measy บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่และขอไฟฟ้าเพิ่มได้ง่าย ๆ
- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน SMS หรือ Email สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MEAปิดทำการ #OffPeak
#MEASMARTSERVICE
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง