ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว
การประปานครหลวง การประปานครหลวง

ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

remove_red_eye-
     การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประปาที่วางใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร บริเวณคลองลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
·      ถนนเทียมร่วมมิตร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเทียมร่วมมิตร ถึงแยกเหม่งจ๋าย 
·      ถนนประชาอุทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สำนักงานเขตห้วยขวาง ถึงคลองลาดพร้าว
·      ซอยสหการประมูล ซอยโรจนมิน ซอยทรัพย์ประชา
·      ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกห้วยขวาง ถึงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 28
·      ถนนรัชดานิเวศน์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเหม่งจ๋าย ถึงซอยรัชดานิเวศน์ แยก 1/5
     และ ในคืนวันเดียวกัน (วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณหมวดทางหลวงบางพลี ถนนบางนา-ตราด โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
·      ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่แยกตัดถนนกิ่งแก้ว ถึงคลองบางโฉลง
     การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
     อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android
 
                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
                                                                                                                                        การประปานครหลวง
 
 
กองบริหารงานข่าว  ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2536

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง