6 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

6 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดตรวจติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง