6 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย บริการผสมเทียมให้แก่โคของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ พื้นที่​ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

6 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย บริการผสมเทียมให้แก่โคของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ พื้นที่​ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดผสมเทียม​ บริการผสมเทียมให้แก่โคของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ พื้นที่​ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง