13 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

13 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 7  13 และ 19 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง