12 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

12 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 20 ครัวเรือน ประชาชนจำนวน 57 คน ในพื้นที่บ้านดอน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง