12 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่โคของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

12 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่โคของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้บริการผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มัน และติดตามลูกโคเกิดใหม่ รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่โคของเกษตรกร รวม 6 ตัว ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง