5-11 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

5-11 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 ชุด ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่บ้านประกอบตก ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 89 ครัวเรือน 233 คน ผลการดำเนินงาน สร้างถังเก็บน้ำพร้อมทั้งติดตั้งปั๊มบาดาลและทดสอบปริมาณน้ำเรียบร้อย และในพื้นที่ บ้านลำใน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 200 ครัวเรือน 825 คน ผลการดำเนินงาน เข้าสำรวจพื้นที่ขุดเจาะ ในบริเวณวัดลำใน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง