กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดสระโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดสระโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการขุดสระโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ(พชร.) เพื่อทำเป็นระบบกระจายน้ำในพื้นที่สูง จำนวน 4 แห่ง ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง