กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา​ ดำเนินการขุดวางแนวท่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวนาปรังที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้สามารถผันน้ำเข้าพื้นที่เพื่อทำการเกษตรได้ ในพื้นที่บ้านพนอม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง