ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

remove_red_eye-
ยื่นสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (07.30 – 15.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง 
สำนักงานใหญ่ คลองเตย ชั้น 19 เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3045 และ 0 2256 3802  โทรสาร  0 2256 3260
ดูรายละเอียดได้ที่ www.mea.or.th/content/detail/87/5607

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง