MEA เปิดบ้านต้อนรับ กองทัพเรือ ศึกษาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA เปิดบ้านต้อนรับ กองทัพเรือ ศึกษาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

remove_red_eye-
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ ในการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 33 เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรในการบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพของการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของการไฟฟ้านครหลวง และเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (ชิดลม) ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง