กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขนย้ายสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยไว้ในที่ปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านในคุ้ง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง