MEA ร่วมประชุมกรมทางหลวง เดินหน้าบูรณาการโครงการไฟฟ้าใต้ดิน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA ร่วมประชุมกรมทางหลวง เดินหน้าบูรณาการโครงการไฟฟ้าใต้ดิน

remove_red_eye-
นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง ร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ให้สอดคล้องกับโครงการขยายถนนของกรมทางหลวง เพื่อระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง มีความปลอดภัย และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างในโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ในการนี้ รองผู้ว่าการ MEA ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง เยี่ยมชมพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนนเพชรบุรี ซึ่ง MEA ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นพื้นที่เมืองมหานครสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสร้างมหานครอัจฉริยะ Smart Metro ต่อไป 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 
Energy for city life, Energize smart living

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง