MEA ติดตั้ง Smart Meter รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA ติดตั้ง Smart Meter รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid

remove_red_eye-
นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ล้ำสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด MEA ติดตั้ง Smart Meter จำนวน 300 เครื่อง ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ Circle Condominium (เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม) ถนนเพชรบุรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ให้บริการ MEA ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อถือได้ พร้อมรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid ยกระดับบริการด้านไฟฟ้าเมืองมหานคร 
MEA ได้จัดทำ “โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร” มีเป้าหมายในการใช้ระบบ Smart Meter จำนวน 33,265 เครื่อง ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตเมืองมหานคร ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วจาก Smart Meter ที่ตรวจสอบแสดงข้อมูลที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง รวมถึง MEA สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน MEA มีการเก็บข้อมูลศึกษาและพัฒนา เพื่อขยายการติดตั้ง Smart Meter ไปยังพื้นที่สำคัญและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ MEA สู่การเป็น Smart City ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป 
 
#มหานครอัจฉริยะ 
#MEAsmartmetrogrid 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 
Energy for city life, Energize smart living 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง