กมธ.การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดทำสื่อการสอนเด็กและเยาวชน
วุฒิสภา วุฒิสภา

กมธ.การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดทำสื่อการสอนเด็กและเยาวชน

remove_red_eye-
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง และหม่อมหลวงสกุล มาลากุล กรรมาธิการวิสามัญ เดินทางศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อวีดิทัศน์สถานที่สำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งใช้ประกอบในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง