วธ. ร่วมกับ จ. ยโสธร จัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปี ๒๕๖๓ ยกทัพศิลปินพื้นบ้านอีสาน-จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม-สัมมนาทางวิชาการ-แฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น ๒๘ ก.ย. - ๒ ต.ค.นี้
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ. ร่วมกับ จ. ยโสธร จัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปี ๒๕๖๓ ยกทัพศิลปินพื้นบ้านอีสาน-จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม-สัมมนาทางวิชาการ-แฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น ๒๘ ก.ย. - ๒ ต.ค.นี้

remove_red_eye-
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ
นายพิกิฏ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเยียวยา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินงานตามแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดงานร่วมกับประเพณีตูมกาในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง และกลุ่มศิลปินพื้นบ้านของจังหวัดยโสธร อาทิ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา(หม่ำ จ๊กมก) นักแสดงตลกชื่อดัง , ดาว บ้านดอน และนันทิยา ศรีอุบล (อั้ม นันทิยา) ศิลปินเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” อาทิ สีสันวัฒนธรรมการอยู่การกิน สีสันภูมิทัศน์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สีสันศิลปินท้องถิ่นต้นแบบ เป็นต้น การจัดสัมมนาในหัวข้อ “สินค้าวัฒนธรรมก้าวไกล ด้วยมิติใหม่ตลาดออนไลน์” การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนคนยโสธรนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนคนยโสธร การประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism) และถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นของจังหวัด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยร่วมกับนางแบบมืออาชีพ การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “เด็กยโสร่วมสมัย ฮักผ้าไทย อิสาน” นอกจากนี้ มีการจัดแสดงลิเก และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงระหว่างภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ มีพิธีเปิดงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน  
วธ. และ จ.ยโสธร ขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมสืบสาน ส่งเสริม ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณีของไทย และสร้างงาน สร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทร. ๐๔๕ ๗๑๕ ๑๓๗
--------------------------------

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง