ปลัดวธ.เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานในระบบรายงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท.
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดวธ.เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานในระบบรายงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท.

remove_red_eye-
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานในระบบรายงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. และพิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นางประนอม คลังทอง นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้เข้ารับเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้านต่างๆมีดังนี้
๑. ด้านพอเพียง ได้แก่ นายปิริยศ จักกะพาก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
๒. ด้านวินัย ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ ครสาย นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ กองกลาง
๓. ด้านสุจริต ได้แก่ นายสุทธิศักดิ์ เกษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองตรวจราชการ
๔. ด้านจิตอาสา ได้แก่ นางสาวศศิกานญ์ภัฐ เอี้ยวน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง