วธ. ร่วมกับ ก.ศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย จัดการแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ “รามายณะ สองแผ่นดิน ๗๐ ปี ไทย – อินโดนีเซีย” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด-19
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ. ร่วมกับ ก.ศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย จัดการแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ “รามายณะ สองแผ่นดิน ๗๐ ปี ไทย – อินโดนีเซีย” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด-19

remove_red_eye-
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ “รามายณะ สองแผ่นดิน ๗๐ ปี ไทย – อินโดนีเซีย” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมทั้งชมการแสดงผ่านการถ่ายทอดสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต โดยมี นายนาดิม อันวาร์ มาการิม (H.E. Mr. Nadiem Anwar Makarim) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีนายดิกกี้ โคมาร์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
          นายอิทธิพล กล่าวว่า ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๙๓ โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด แน่นแฟ้น ผ่านประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย (วธ.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เคยจัดกิจกรรมการแสดงรามายณะไทย-อินโดนีเซีย ณ เวทีกลางแจ้งปรัมบานัน เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วธ. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ “รามายณะ สองแผ่นดิน ๗๐ ปี ไทย – อินโดนีเซีย” ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปทั่วโลก วธ. จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการแสดงกึ่งออนไลน์ โดยผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ มีการถ่ายทอดสดการแสดงรามายณะของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสลับสับเปลี่ยนกับคลิปวิดีโอการแสดงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้ถ่ายทำขึ้นเฉพาะในวาระพิเศษนี้ โดยผู้ชมสามารถรับชมการแสดงสดผ่านโปรแกรมและช่องทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ ได้แก่ ๑.Facebook Live ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ๒.You Tube Live ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ๓.เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th
“การแสดงรามายณะสองแผ่นดินในครั้งนี้ เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรไมตรีที่ดีต่อกันผ่านวรรณกรรมและการแสดง โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างสองประเทศ ซึ่งถือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีกช่องทางหนึ่งด้วย” รมว.วธ. กล่าว
-------------------------------

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง