รมว.วธ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลตา - ยาย และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รมว.วธ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลตา - ยาย และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม

remove_red_eye-
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลตา - ยาย และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม ณ บริเวณด้านหน้า อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ ชมรมคลังสมองรักษ์วัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย ขนาดหน้าตัก ๓๖ นิ้ว เพื่อมอบให้กระทรวงวัฒนธรรม นำไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส" หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเจริญรุ่งเรืองด้วยพระสิริ และรัศมีแห่งธรรม

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง