MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"

remove_red_eye-
วันนี้ (25 กันยายน 2563) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" จากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยงานของ MEA ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี 2. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน 3. การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 4. การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา 5. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน อย่างไรก็ตาม MEA พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืนต่อไป #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง