ตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน

remove_red_eye-
     กระทรวงพลังงานได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เพื่อนำไปติดบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือวิสาหกิจ ที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการแปรรูป จนสามารถลดการใช้พลังงานได้ โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จะต้องมีคุณสมบัติด้านการลดใช้พลังงานได้ดังนี้
     • มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเศรษฐกิจประยุกต์ เตานึ่งประสิทธิภาพสูง เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง หัวแก๊สประสิทธิภาพสูงเป็นต้น
     • ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดเงินค่าพลังงานหรือลดระยะเวลาการแปรูปได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
     • มีการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิล
หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ สำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน https://bit.ly/33AqQWu
#วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN
 
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง