กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก

remove_red_eye-
   วันนี้ (24 กันยายน 2563) นางสาวรวิพันธุ์ เด็ดแก้ว ผู้อำนวยการกองวางแผนปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2563 โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ
กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก
กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง