กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขลดทุกข์ปรับโถ” เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ห้องน้ำ ณ บ้านเลขที่ 106 บ้านนาคำ ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง