พม. จับมือสตาร์ทอัพ Betta EV เปิดตัวโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi สร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. จับมือสตาร์ทอัพ Betta EV เปิดตัวโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi สร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

remove_red_eye-
วันที่ (2 ก.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ด้วยบริการรถยนต์สาธารณะพลังงานไฟฟ้า 100% สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. สตาร์ทอัพ Betta EV และผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และเกรท วอลล์ มอเตอร์ส (Great Wall Motors) อีกทั้งยังมีแท็กซี่จิตอาสาที่ขับรถไฟฟ้าบริการฟรี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 
        นายจุติ กล่าวว่า โครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Betta EV Lady Taxi เป็น Platform Taxi EV แนวคิดใหม่ที่จะเปลี่ยนบริการรถยนต์สาธารณะ (Taxi) ให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อยกระดับและพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพแท็กซี่ให้เป็นผู้ส่งความสุข ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและสังคมในภาพรวม โดยได้เปิดรับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพใหม่ที่จะสร้างรายได้ที่เพียงพออย่างมั่นคง และที่สำคัญจะเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษจากรถบริการสาธารณะที่วิ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 85,000 คัน นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ การเช่าที่พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ด้วยอัตราเพียงเดือนละ 999 บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทางกระทรวง พม.จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองผู้สมัคร เพื่อให้ได้คนขับแท็กซี่รุ่นใหม่ที่มีความประพฤติดีและมีหัวใจบริการ ตลอดจนมีการพัฒนาฝึกอบรมให้ผู้ร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดการทำงานหลายหน้า (Multi-Task Working) เปลี่ยนผู้ขับแท็กซี่เป็นผู้ส่งความสุข และบริการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร เช่น บริการ Carpool รับส่งลูกหลานไปโรงเรียน รับส่งผู้สูงอายุ ผู้หญิงท้องไปโรงพยาบาล และรับส่งผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ที่ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19 โดยเฉพาะผู้หญิง ในเบื้องต้นจะเริ่มต้นที่ 200 คนแรก สู่เป้าหมาย 170,000 คน ด้วยรายได้เฉลี่ยคนละ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยมีเป้าหมายภายใน 9 ปี จะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 40,800 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ มีพันธมิตรทางธุรกิจหลักของโครงการฯ คือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ BEV ในประเทศไทย และเกรท วอลล์ มอเตอร์ส (GWM) ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการเดินทางสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่จะจัดการทุกอย่างผ่าน application ทำให้สามารถมีรถส่วนตัวใช้ และสร้างรายได้จากการบริการขับรถแบบ Part-time
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Betta EV Lady Taxi มีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกและฝึกอบรม โดยคาดว่า Betta EV จำนวน 100 คัน จะพร้อมให้บริการในพื้นที่ กทม. ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และระหว่างนี้ จะมีรถไฟฟ้าทดลองให้บริการนั่งฟรีส่งถึงบ้าน โดยอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ อาทิ คุณแก้ว บัณฑิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้หญิงให้มาขับรถ Taxi เพื่อผลักดัน Lady Taxi ภายใต้แนวคิด Lady drive Lady First คุณป๊อป วิศวกรไฟฟ้า ผู้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) บิงซู เชิญชวนร่วมผลักดันนวัตกรรมรถไฟฟ้า Car-sharing และคุณไอซ์ที เภสัชกรและนักออกแบบ จิตอาสาขับรถส่งพระไปโรงพยาบาล รวมทั้งคนขับแท๊กซี่จิตอาสารับ-ส่ง คนไร้บ้านไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวของกระทรวง พม. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.bettaev.org หรือที่ facebook.com/bettaevorg ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง