ก.แรงงาน จับมือการประปาส่วนภูมิภาค ฝึกช่างท่อ HDPE นำร่อง 3 จังหวัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จับมือการประปาส่วนภูมิภาค ฝึกช่างท่อ HDPE นำร่อง 3 จังหวัด

remove_red_eye-
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค อัพสกิลแรงงาน หลักสูตร ผู้ควบคุมงานเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง นำร่อง 3 จังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา สมุทรสาคร
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสาขาอาชีพด้านประปาให้รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในงานด้านประปา เนื่องจากผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่นสูง เนื้อท่อมีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ตัวเนื้อพลาสติกมีความลื่นและมัน ทำให้น้ำหรือ
ของเหลวไหลผ่านท่อได้สะดวก การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจำเป็นต้องอาศัยช่างที่มีทักษะและความชำนาญ
นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมงานเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง  รุ่นที่ 1/63 ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค และพนักงานของกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง กพร.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจ มีทักษะ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเชื่อมท่อ HDPE ตามมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพท่อและอุปกรณ์ รอยเชื่อม หลักการเชื่อมท่อ เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยและใช้ในปัจจุบัน นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้ ยังจัดฝึกอบรมให้แก่ช่างของบริษัทที่รับงานจากกปภ. และประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน
ในหลักสูตร การเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 3 แห่ง ได้แก่ สพร. 1 สมุทรปราการ  สพร. 5 นครราชสีมา และสนพ. สมุทรสาคร โดยมีบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ชั้นนำของประเทศ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในการเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติในสาขาดังกล่าวด้วย 
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีแรงงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กพร.มีแผนขยายการฝึกอบรมในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมอีก อาทิ เชียงใหม่ และสงขลา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035 อธิบดี กพร.กล่าว

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง