กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ อาสาคลายทุกข์ กรณีพิพาทที่ดินกลางกรุง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้รับความเป็นธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ อาสาคลายทุกข์ กรณีพิพาทที่ดินกลางกรุง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้รับความเป็นธรรม

remove_red_eye-
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ อาสาคลายทุกข์ กรณีพิพาทที่ดินกลางกรุง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้รับความเป็นธรรม

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหาย กรณีพิพาทที่ดินกลางกรุง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าร้องขอความเป็นธรรม 

จากกรณีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม เนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของที่ดิน (ผู้จัดการมรดก ตามคำสั่งศาล) ถูกจับในที่ดินของตนเองข้อหาบุกรุก ซึ่งที่ดินนี้เป็นมรดกตกทอด ติดแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นคดียืดเยื้อมานานหลายปี และจากการถูกแจ้งความจับติดคุก ทำให้ต้องเสียเงินค่าประกันตัวจำนวนคนละ ๒.๔ แสนบาท จำนวนกว่า ๓๐ คน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กลุ่มผู้เสียหายจึงเข้าร้องทุกข์ต่อกระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น จำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑.เรื่องคดีความกรณีถูกจับแบบไม่เป็นธรรม ๒.ให้ลงพื้นที่สถานที่จริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโฉนดที่ดินแปลงพิพาท ๓.ช่วยเหลือกรณีผู้ร้องถูกคุกคามในชีวิตความเป็นอยู่

ทั้งนี้ ทางกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ และจะรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนัดเจรจาไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพาท พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

#กระทรวงยุติธรรม #โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ #อาสาคลายทุกข์ #กรณีพิพาทที่ดินกลางกรุงติดแม่น้ำเจ้าพระยา #ให้ได้รับความเป็นธรรม

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง