พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร The BigChilli ในหัวข้อ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร The BigChilli ในหัวข้อ

remove_red_eye-

พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร The BigChilli ในหัวข้อ "ป.ป.ส. กับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" ซึ่งได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานของ ป.ป.ส. กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง