สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

"รัฐบาลยังคงเน้นการมีส่วนร่วม มีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด"

remove_red_eye-
"รัฐบาลยังคงเน้นการมีส่วนร่วม มีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ
ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด" 

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
กล่าวเนื่องในโอกาส "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2563 
             เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง