MEA ห่วงใย เตือนอันตรายการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA ห่วงใย เตือนอันตรายการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

remove_red_eye-
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากอาจทำให้ไม่ปลอดภัย เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ซึ่งทำหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความห่วงใยความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้กับแนวสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของMEA สืบเนื่องจากปัจจุบันมีสถิติผู้ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงานใกล้สายไฟฟ้าบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพ ที่ผ่านมา MEA ได้มีการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสาร ผู้ทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ผู้ประกอบการรถเครน ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา และผู้รับเหมาที่ประกอบกิจการรับต่อเติมอาคารบ้านเรือนในเขตพื้นที่จำหน่ายของ MEA ให้ตระหนักถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

MEA จึงแนะนำให้ระมัดระวังในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยศึกษาระยะห่างที่ปลอดภัย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะฝนตกหรือเปียกชื้นซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ สำหรับระยะห่างที่ปลอดภัยสำหรับป้ายโฆษณาและเสาไฟฟ้าแรงสูงนั้น MEA กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟฟ้าและเป็นฉนวนไฟฟ้า ยิ่งมีลูกถ้วยมากแสดงว่าสายไฟฟ้านั้นมีขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน จึงทำให้ระยะห่างของป้ายโฆษณากับเสาไฟฟ้าก็จะต้องมีระยะห่างมากขึ้นตามลำดับ ดังนี้

ป้ายโฆษณาบนอาคารพาณิชย์ 
- ลูกถ้วย 7 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.30 เมตร
- ลูกถ้วย 4 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 1.8 เมตร
- ลูกถ้วย 2-3 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 1.5 เมตร โดยที่ตัวระเบียงอาคาร จะต้องห่างจากลูกถ้วย 1.8 เมตร

ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด
- ลูกถ้วย 7 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.30 เมตร
- ลูกถ้วย 4 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.13 เมตร

ทั้งนี้ การพาดสายสื่อสารหรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ บนเสาหรือสายไฟฟ้าของ MEA จะต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานเนื่องจากอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างได้ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหมวกใส่ถุงมือ สวมรองเท้าชุดแต่งกายตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ กรณีมีการก่อสร้างอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, ป้ายโฆษณา ใกล้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ต้องแจ้งให้ MEA ทราบเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สามารถแจ้งเหตุผ่าน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง