กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีถูกยึดที่ดินขายทอดตลาดจากหนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือ
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีถูกยึดที่ดินขายทอดตลาดจากหนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือ

remove_red_eye-

ตามที่มีข่าวเรื่องถูกยึดที่ดินขายทอดตลาดจากหนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือ กล่าวถึง นางสุรีพร ศรีทอง ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือในปี ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้ผ่อนชำระตามกำหนด เป็นเหตุให้ร้านมือถือฟ้องร้องบังคับคดี และได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ดินมรดกของครอบครัวออกขายทอดตลาดชำระหนี้ จึงต้องการซื้อทรัพย์ดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อในราคาที่เป็นธรรม
                 กรณีดังกล่าวอยู่ในการดำเนินการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก โดยโจทก์
ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามหมายบังคับคดี ซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อ
ได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนและรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ไปจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
ในการบังคับคดีดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และได้แจ้งให้จำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบในทุกขั้นตอนตั้งแต่การยึดทรัพย์จนถึงการขายทอดตลาด ซึ่งจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้โต้แย้งการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด เพียงแต่จำเลย
และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมมีความประสงค์ที่จะขอซื้อทรัพย์ดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อเท่านั้น
                    ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมบังคับคดีพร้อมที่จะช่วยเหลือในการนัดหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป
กรมบังคับคดี ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ หรือเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง