อธิบดีกรมปศุสัตว์ บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายหารือแนวทางการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายหารือแนวทางการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

remove_red_eye-

31มีนาคม 2563 เวลา10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บูรณาการหน่วยงานเครือข่ายหารือแนวทางการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า จัดประชุมvdo conferance เฝ้าระวังโรคในม้า พร้อมด้วยน.สพส.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในครั้งนี้
ด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อในตระกูล ม้า ลา ล่อ ม้าลาย ตามข่าวที่เกิดขึ้นได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส RA ชนิดไม่มีเปลือกหุ้มซื่อ Reoviridae genus Orbivirus
โดยทำให้ม้า ลา ล่อ ม้าลาย มักแสดงอาการมีไข้สูง มีอาการเกี่ยวกับระบบทางหายใจ แล้วตายโดยฉับพลันซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นเป็นแบบที่เฉียบพลันรุนแรง กรมปศุสัตว์จึงได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางและกำหนดมาตรการในการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในครั้งนี้โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา
 1. มาตรการในการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย
 2. การขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • 2.1ข้อมูลประชากรม้าและสถานที่เลี้ยม้าของแต่ละหน่วยงาน
  • 2.2ข้อมูลการนำเข้าส่งออกม้า ลา ล่อ ม้าลาย อูฐ
  • 2.3การเฝ้าระวังโรคสถานที่เลี้ยงของแต่หน่วยงาน
  • 2.4ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคจากผู้เข้าร่วมประชุม
หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติขอให้ดำเนินการ
 1. ทำบันทึกสั่งกักสัตว์ทั้งฟาร์ม/ฝูงประสานด่านกักสัตว์ควบคุมการเคลื่อนย้าย
 2. เก็บตัวอย่างเลือดส่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 3. ให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในการจัดการม้าป่วย ม้าร่วมฝูง งดการเคลื่อนย้าย
 4. รายงานการเกิดโรคผ่านระบบ esmart surveillance
 5. ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดกาฬโรคแอฟริกาในม้า ชนิดสัตว์ม้า ลา ล่อ อูฐ
ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เจ้าของ หมั่นสังเกตอาการมเทที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากพบม้าแสดงอาการผิดปกติให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ที่ปรึกษาฟาร์ม และ แจ้งสำนังานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-2256888 และแอปพลิเคชั่น DLD4.0 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ต่อไป
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง