กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมในพิธีเปิดงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 (Thailind Inventors' Day 2020) และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"

remove_red_eye-
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 (Thailind Inventors' Day 2020) และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งประเทศไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธิ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง