คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

remove_red_eye-
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่น ๑๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ
S__9412674 S__9412675 S__9412676 S__9412677

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง