นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) และในเวลา 17.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า “โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ”
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) และในเวลา 17.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า “โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ”

remove_red_eye-
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.10 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดหนองคายร่วมต้อนรับ และในเวลา 17.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า “โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ” โดยมี นายธนารักษ์ วรปรีชาพันธุ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง และนายธนิต ใจสอาด วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ร่วมบรรยายสรุปโครงการ นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการและประชาชนชาวบุ่งคล้าให้การต้อนรับเลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง