อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 จ.นครนายก/ฉะเชิงเทรา 
กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 จ.นครนายก/ฉะเชิงเทรา 

remove_red_eye-
(16 พ.ย.62) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 - บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก,ฉะเชิงเทรา 
ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้รับฟังข้อมูลภาพรวมในการดำเนินงาน พร้อมสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และเน้นย้ำให้เพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง สำนักก่อสร้างทาง พร้อมด้วยนายอิสระชนม์ คงช่วย หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างที่ 1 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 
ที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อสร้าง
รวมทั้งมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน มาร่วมให้ข้อมูลเชิงพื้นที่อีกด้วย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง