เมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

remove_red_eye-
เมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งในงานนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมออกร้านกาชาดด้วย ได้แก่ เกมอาคารมหาสมบัติ เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย โดยมีอธิบดี รองอธิบดี และผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง