กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงฐานข้อมูลกายภาพการผังเมือง บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4000
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงฐานข้อมูลกายภาพการผังเมือง บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4000

remove_red_eye-
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงฐานข้อมูลกายภาพการผังเมือง บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4000 กลุ่ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน และนายเกียรติศักดิ์  อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค ร่วมบรรยายฐานข้อมูลกายภาพการผังเมือง  ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร​​​​​​

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง