กฟน. ห่วงใย เตือนระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอัคคีภัย
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

กฟน. ห่วงใย เตือนระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอัคคีภัย

remove_red_eye-
วันนี้ (20 ตุลาคม 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า MEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงและมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ทั้งนี้หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่มีคุณภาพ และการใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย MEA จึงขอแนะนำให้ทุกบ้านตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที ก่อนออกเดินทางควรปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานออกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กพ่วงจนเต็มเต้ารับเพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าเกินทำให้เกิดความร้อนไม่ปลอดภัย และระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนควรหมั่นตรวจสอบเป็นพิเศษ ควรปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ไม่ปรับอุณหภูมิความร้อนเกินความจำเป็น ปิดแก๊สหุงต้มเมื่อเลิกใช้งาน ไม่จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือจุดบุหรี่ทิ้งไว้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ในบ้าน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ควรวางเว้นระยะจากผนังเพื่อระบายความร้อน ควรมีถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบ้าน พร้อมศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจอย่างละเอียด

สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางสื่อโซเชียล กฟน. หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง