กฟน. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิสายใจไทย
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

กฟน. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิสายใจไทย

remove_red_eye-
นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30,000 บาท โดย MEA ร่วมบริจาคเงิน 5 บาท ต่อการตอบแบบสอบถาม 1 ครั้ง จากการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ประจำปี 2562 ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม Auditorium  ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง