ผู้ว่าการ กฟน. ร่วมเสวนาพิเศษ บทบาทของ กกพ. กับความท้าทายธุรกิจพลังงานในอนาคต
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ผู้ว่าการ กฟน. ร่วมเสวนาพิเศษ บทบาทของ กกพ. กับความท้าทายธุรกิจพลังงานในอนาคต

remove_red_eye-
วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของ กกพ. กับความท้าทายธุรกิจพลังงานในอนาคต” ร่วมกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นายประเทศ ศรีชมภูผู้ช่วยเลขธิการ กกพ. ดร.ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขธิการ กกพ. และ ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารจังหวัด จ.ชัยภูมิ โดย ผู้ว่าการ MEA ได้นำเสนอในประเด็น การปรับตัวของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และนวัตกรรมทางด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของ MEA อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และ ระบบการดูแลและควบคุมพลังงานในบ้าน (Home Energy Monitoring and Control System) เพื่อให้สอดรับกับDisruptive Technology ตอบสนองต่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยการเสวนาพิเศษครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพน.14) ณ The Synergy Hall อาคาร C Energy Complex

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง