อธิบดี พช.ลงพื้นที่สุรินทร์มอบนโยบายมุ่งหวังงานสำเร็จคนมีความสุข
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดี พช.ลงพื้นที่สุรินทร์มอบนโยบายมุ่งหวังงานสำเร็จคนมีความสุข

remove_red_eye-

     วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์,  นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์ เลขานุการกรมฯ, นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์และพัฒนาการจังหวัดในเขตตรวจราชการฯ ณ ห้องรัตนสยาม โรงเเรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมรับฟังและนำเสนอผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ในประเด็น ดังนี้
     1. ปีที่เเล้วทำอะไร ปัญหา อุปสรรคและความต้องการ
     2. ปี 2563 จะทำอะไร
     3. สมมติถ้าเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จะทำอย่างไร
     การมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ ช่วยเสริมกำลังใจให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับฟังแนวทางในการปฏิบัติจากผู้บริหารกรมฯ ด้วยความชัดเจนโดยตรง ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการ หรือข้อเสนอไปยังผู้บริหารโดยตรง เป็นการสื่อสารสองทาง (Two way communication) ซึ่งถือเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีผลงานที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรมีความสุข

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง