ผู้ว่าการ กฟน. ร่วมเสวนา 20 ปี แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ผู้ว่าการ กฟน. ร่วมเสวนา 20 ปี แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม

remove_red_eye-
วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “20 ปี แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” ร่วมกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานชั้นนำด้านวิศวกรรม ได้แก่ ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการอํานวยการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 โดย ผู้ว่าการ MEA ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของ MEA อาทิ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบบริหารการจ่ายไฟฟ้า หรือ Distribution Management System (DMS) การสร้าง Bulk Substation เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าแก่โครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนการปรับตัวให้สอดรับกับ Disruptive Technology เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ภายในงาน SETA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง