อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานรำลึก ๑๒ ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานรำลึก ๑๒ ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

remove_red_eye-
วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) และพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ถนนนักษัตร สู่อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 และบรรจุอัฐิธาตุ ณ พุทธมหาเจดีย์ โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการเจริญชัยมงคลคาถา พิจารณาผ้าบังสุกุล  และสวดพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นมีการเสวนาบูชาคุณสองศรีวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระพรหมมังคลาจารย์ และพระธรรมวิมลโมลี โดยพระอาจารย์ถวิล สุญญธาตุ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ พระมหาทวีป กตปุญโญ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมพิธีฯ


 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง