กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อให้ความรู้ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อให้ความรู้ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม

remove_red_eye-

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง