สาธารณสุขไทย ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป และกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น จัดประชุมนานาชาติด้านสื่อสารความเสี่ยงสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

สาธารณสุขไทย ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป และกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น จัดประชุมนานาชาติด้านสื่อสารความเสี่ยงสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

remove_red_eye-
          ประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (ASEF) และกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อสารความเสี่ยงสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารความเสี่ยงโรคข้ามพรมแดน” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินของแต่ละประเทศ รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
           วานนี้ (19 กันยายน 2562) ที่โรงแรมโซลิแทร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ   นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อสารความเสี่ยงสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนานาชาติ  ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารความเสี่ยงโรคข้ามพรมแดน” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมควบคุมโรค มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation : ASEF) และกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้
          นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการประชุมระหว่างประเทศด้านสื่อสารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป แต่ถือเป็นครั้งแรกที่เน้นหัวข้อการสื่อสารความเสี่ยงโรคข้ามพรมแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนานาประเทศในการเตรียมพร้อมและจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อให้เห็นความสำคัญของการระบาดของโรคติดต่อจากการเดินทางและท่องเที่ยว รวมถึงให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารความเสี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวและโรคระบาด ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขทราบความท้าทายในการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน รวมทั้งผลกระทบของโรคจากการเดินทางท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ทุกประเทศทั่วโลกควรมีการเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 90 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งในเอเชียและยุโรป และ 19 องค์กรนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ การประชุมประกอบด้วย การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาทิ การระบาดของโรคไข้หวัด H1N1 โรคเมอร์สในเกาหลีใต้ และสึนามิในเมืองฟุกุชิมา เมื่อปี 2554 โดยมองผลกระทบของภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในมุมต่างๆ รวมถึงมุมมองด้านเศรษฐกิจ ประเด็นข้ามพรมแดน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารความเสี่ยงสู่สาธารณะทั่วโลก ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังมีโอกาสได้ฝึกทำแบบทดสอบเสมือนจริง เพื่อจัดการการสื่อสารความเสี่ยงในสถานการณ์จำลองอีกด้วย ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพจากการเดินทางและท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวได้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*****************************************
ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 20 กันยายน 2562

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง