ผู้ว่าการ PEA ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพพร้อมติดตามการปฏิบัติงานการชวยเหลือผู้ประสบภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้ว่าการ PEA ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพพร้อมติดตามการปฏิบัติงานการชวยเหลือผู้ประสบภัย

remove_red_eye-
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสมพงษ์  ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกสอนงานสถานีไฟฟ้าและงานสั่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (กฟฉ.2) พร้อมรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี และนายพลฉัตร กัลยา หัวหน้าแผนกควบคุมการจ่ายไฟ กล่าวสรุปรายงาน 

เวลา 13.00 น. ผู้ว่าการ PEA และ เภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเครื่อง PEA  SOLAR RESCUE จำนวน 20 เครื่อง (ชั่วคราว)ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่ไม่มีไฟฟ้า พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพนักงานที่ประสบอุทกภัย จำนวน 85 ถุง 
  
เวลา 13.30 น. ผู้ว่าการ PEA พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพและมอบไม้ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด เพื่อใช้ตรวจสอบไฟรั่วในขณะน้ำท่วมขัง พร้อมติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการสนับสนุนหม้อแปลง จำนวน 19 เครื่อง เพื่อรองรับโหลดขนาดมากกว่า 10,000 กิโลวัตต์ ที่จ่ายให้กับเครื่องผลักดันน้ำของกรมชลประทาน ที่ตั้งอยู่บริเวณสะพาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
   .................
Link ภาพเพิ่มเติม

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง